AIS

Se og bli sett av fartøy i ditt område, samtidig som du automatisk logger faste anløp av kjente fartøy.

Kontakt oss

Økt sikkerhet og logging av fartøy

Antikollisjon

AIS Appen er et antikollisjonshjelpemiddel som bidrar til økt sikkerhet. AIS-utstyr montert på din lokasjon vil kontinuerlig utveksle informasjon med skipsfart i nærheten av anlegget. Oppdatert informasjon om identitet, posisjon, fart, kurs og ETA (Estimated Time of Arrival) for fartøyene i området blir gjort tilgjengelig i kontrollrommet.

Fartøyene i nærheten vil få informasjon om oppdrettsanleggets posisjon, noe som i seg selv reduserer sjansen for kollisjon. Dersom det skulle bli fare for kollisjon, vil du straks bli advart. Du har samtidig mulighet til å lagre «kjente fartøy», for eksempel servicefartøy bestilt for å gjøre en jobb på anlegget. Historikk av fartøysbevegelser i området kan også loggføres.

Høy service med 24/7 support

Trenger du hjelp med noen av våre produkter? Eller bare litt info? Vi er her 24 timer i døgnet, 7 dager i uken for deg.

Kontakt oss