G-force

Unik informasjon i sanntid om arbeidsforholdene på både merdkant og fôrflåte hjelper deg å avgjøre når det er forsvarlig å oppholde seg der.

Kontakt oss

Økt sikkerhet og bedre planlegging av arbeidet

G-force

Reduser arbeidernes risiko ved å utnytte G-force til å avgjøre når forholdene tillater opphold på merdkanten eller ikke. Applikasjonen gir deg oversikt over størrelsen på kreftene som virker ute på merden og hvor mye fôrflåta gynger.

I tillegg til enklere å kunne avgjøre når arbeiderne må kalles inn fra merdene, kan bomturer ut til anlegget når forholdene uansett ikke tillater arbeid på hverken merd eller fôrflåte kunne unngås. Gir deg også muligheten til å utvide arbeidstiden ved ikke å måtte avslutte arbeidet idet vinden blåser opp, men idet sjøforholdene ikke lenger er akseptable.

Høy service med 24/7 support

Trenger du hjelp med noen av våre produkter? Eller bare litt info? Vi er her 24 timer i døgnet, 7 dager i uken for deg.

Kontakt oss