Laksens gapefrekvens: Fiskevelferd i fokus

Publisert 20 oktober, 2019

Er det gjennomsnittlige stressnivået i merdene innenfor grønn, gul eller rød terskel? Gjennom automatisk varsling dersom fisken er stresset, vil det bli lettere å gjøre umiddelbare tiltak. Målet er å tilby et produkt som lar deg overvåke laksens stressnivå i sanntid, med utgangspunkt i SEALAB sine sylskarpe overvåkingsbilder.

Innsikt og kontroll på fiskens stressnivå

SEALAB sin unike kamerateknologi kombinert med maskinsyn, kan vise seg å være løsningen. I samarbeid med SINTEF utvikler selskapet en algoritme for registrering av gapefrekvens hos laks i merdene. Utviklingen er en del av INDISAL-prosjektet, som er støttet av forskningsrådet, hvor målet er å gjenkjenne laks på individnivå, for så å overvåke ulike parametre.

Gaping frequency

I en artikkel fra et norsk matforskningsinstitutt blir gapefrekvens, eller pusterate, nevnt som en del av de viktigste velferdsindikatorene hos laks. Ved å ha øyne under vann – et utrettelig maskinsyn som aldri sover og som aldri tar pause, - og få kontroll på gapefrekvensen til laksen, får oppdretter større mulighet til å påse at laksen i merdene har det bra.

Ønsker du mer innsikt og kontroll på fiskens stressnivå i dine merder? Ta kontakt med SEALAB.

Kontakt oss