SEALAB åpner kontor i Forskningsparken i Oslo

Publisert 1 september, 2019

1. september åpnet SEALAB det nye kontoret i Forskningsparken i Oslo. Hensikten er å komme nærmere samarbeidspartnere og det sterke tekniske miljøet som er etablert i hovedstaden. SEALAB satser på å ha de beste på lag. Da skal ikke geografi være et hinder. I tillegg gir det et større geografisk spillerom hva gjelder ansattes bosted.

At valget for nytt kontor falt på Forskningsparken var ikke tilfeldig. Allerede for 5 år siden kjøpte COO Milan Marković og CEO Oscar Marković hver sin Forskningsparken-genser og skaffet seg en postboks på bygget. Når behovet oppstod skulle deres neste kontor etableres her. Med over 250 bedrifter og sterk kultur for samarbeid, teknologisk utvikling og vekst, er dette et sted SEALAB ønsker å ta sine neste steg for videre digitalisering av oppdrettsnæringen.

Allerede har 10 NTNU-studenter skrevet sin masteroppgave for SEALAB. Dette til stor glede for begge parter, da hele 7 av disse takket ja til fast ansettelse ved endt studie. Med kontor i Oslo er samarbeid med nye studenter også fra Universitetet i Oslo (UiO) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) planen.

I likhet med kontoret i Trondheim vil avdelingen bli utstyrt med et fullstendig BlueThink Kontrollrom og demo av kamerasystemet. Som potensiell kunde eller samarbeidspartner ønskes du velkommen til å besøke en av våre kontorer for en demo. Dette er selvfølgelig også mulig over Skype.

Kontakt oss