BlueThink GO

Vær påkoblet anlegget ditt når som helst, hvor som helst!

Kontakt oss

Når som helst, fra hvor som helst

BlueThink GO

Hvordan er forholdene på ditt anlegg akkurat nå? BlueThink GO gir deg full oversikt over både værsituasjon og sjøforhold på din lokasjon. Sanntidsinformasjon om alt fra oksygennivå til bølgehøyde hentes hovedsakelig fra en værstasjon installert på fôrflåten og fra sensorer installert i merden.

Stillbilder fra selvvalgt posisjon gir overvåkningsbilder av anlegget sett fra overflaten eller under vann. Bildene oppdateres med jevne mellomrom, eller «on demand», om det ønskes. I tillegg til de statiske bildene, er livestream, samt styring av både undervanns- og overflatekamera, en funksjonalitet som snart vil bli gjort tilgjengelig.

Informasjon om helse, miljø og sikkerhet leveres gjennom størrelsen på G-kreftene, målt fra merdkant og fôrflåte-gynging. Slik blir det lettere å avgjøre om det er forsvarlig å arbeide på anlegget eller ikke, og fører dermed til økt arbeider-sikkerhet, samt lavere antall bomturer. Dette gir også mulighet til å utvide arbeidstiden, ved å ikke bli tvunget til å avslutte arbeidet idet vinden blåser opp, men idet sjøforholdene ikke lenger er akseptable.

Høy service med 24/7 support

Trenger du hjelp med noen av våre produkter? Eller bare litt info? Vi er her 24 timer i døgnet, 7 dager i uken for deg.

Kontakt oss