Digital tvilling

En digital kopi av en merd kan brukes til å optimere den daglige driften, forutse behov for vedlikehold eller redusere sjansen for feiltrinn når nye ideer skal settes til livs for første gang.

Kontakt oss

Den digitale tvillingen

Broen mellom den fysiske og den digitale verden

En digital tvilling er en digital representasjon av et fysisk objekt og dets omgivelser i sanntid. Den tar i bruk produktdata, sensordata, matematiske modeller og algoritmer som er tilpasset de kravene systemet og kunden har. Ideelt sett skal den inneholde all informasjon om det fysiske objektet. Digitale tvillinger baserer seg på innsamling og analyse av store mengder data og prosessen skal strekke seg over hele objektets livssyklus.

Digitaliseringen i oppdrettsnæringen har nå kommet så langt at levekårene for digitale tvillinger har blitt gode. Dette i form av mengden data vi er i stand til å samle inn ved hjelp av sensorer (IoT), vår evne til å bearbeide store datamengder (AI) og å trekke lærdom ut av disse enorme datamengdene (Machine Learning).

Sensorer i dag er smartere, mindre, raskere og billigere enn før, og gir mulighet for å måle alt fra fysiske krefter i selve merdkonstruksjonen og forankringssystemet til miljømessige, biologiske og kjemiske parametere. Når for eksempel strekk-krefter i forankringssystemet registreres, går informasjonen inn i den digitale tvillingen som dermed endrer kraftfordelingen i hele konstruksjonen. Er det satt en grense for hva konstruksjonen tåler av krefter, og grensen overskrides, kan den digitale modellen varsle fra for eksempel ved å endre farge på det aktuelle området til rødt. Liknende systemer er også mulig for biologiske data som kan gir en kontinuerlig digital velferdskontroll av fisken i merden.

Digitale tvillinger bidrar til at anlegg kan drives fra fjernstyringssentraler, og dermed gi et tryggere og mer effektivt arbeidsmiljø for de ansatte. Videre kan den digitale kopien av oppdrettsanlegget brukes til å optimere den daglige driften, forutse behov for vedlikehold eller redusere sjansen for feiltrinn når nye ideer skal settes til livs for første gang.

Høy service med 24/7 support

Trenger du hjelp med noen av våre produkter? Eller bare litt info? Vi er her 24 timer i døgnet, 7 dager i uken for deg.

Kontakt oss