Stressnivå

Sanntidsinformasjon om stressnivået i merdene, basert på fiskens gapefrekvens.

Kontakt oss

En ny tidsalder er innen rekkevidde

Sanntids stressnivå i merd

Er det gjennomsnittlige stressnivået i merdene innenfor grønn, gul eller rød terskel? Gjennom automatisk varsling dersom fisken er stresset, vil det bli lettere å gjøre umiddelbare tiltak. Målet er å tilby et produkt som lar deg overvåke laksens stressnivå i sanntid, med utgangspunkt i SEALAB sine sylskarpe overvåkingsbilder.

Gapefrekvens nevnes som en av de viktigste indikatorene på stress hos laks. SEALABs unike kamerateknologi kombinert med maskinsyn, kan vise seg å være løsningen for overvåkning av akkurat dette. I samarbeid med SINTEF Ocean utvikles nå en algoritme for registrering av gapefrekvens hos laksen i merdene. Arbeidet er en del av INDISAL-prosjektet, som er støttet av forskningsrådet. Målet for prosjektet er å gjenkjenne laks på individnivå, for så å overvåke en rekke velferdsparametre.

I SEALAB erstatter vi menneskelige begrensninger med teknologiske muligheter – og pusher dem stadig videre.

Høy service med 24/7 support

Trenger du hjelp med noen av våre produkter? Eller bare litt info? Vi er her 24 timer i døgnet, 7 dager i uken for deg.

Kontakt oss